ČSA, tahsisat satışı sayesinde 55,65 milyon CZK kar gösteriyor

Yayınlanan: 30.3.2022 İlgili ülkeler:  Türkiye Türkiye

Çek Hava Yolları, 2021 için 55.65 milyon CZK vergi öncesi sonuç bildirdi

Kendi ürün ve hizmetlerinin satışından elde edilen gelir 673,12 milyon CZK ve işletme tüketimi 1,01 milyar CZK olarak gerçekleşti. Emisyon tahsisatlarının satışı, nihai sonuç üzerinde olumlu bir etki yaptı. İflas siciline sunulan belgeler ayrıca, diğerlerinin yanı sıra, iflas yöneticisinin ČSA'nın faaliyetlerini askıya alma veya yeniden yapılanmayı iflasa dönüştürme ihtiyacını haklı çıkaracak herhangi bir gerçek kaydetmediğini de göstermektedir.<br/> CIA NEWS