Software602, 195 milyon CZK ciro üretti

Yayınlanan: 20.9.2019 İlgili ülkeler:  Türkiye Türkiye

Kağıtsız ofis çözümü sağlayıcısı Software602, 2018 için 194,8 milyon CZK net ciro ve 7,9 milyon CZK vergi sonrası kar etti.

Şirket, GSYH'ye hazırlıkların yavaşlattığı takip edilen dönemde, cezaların tehdidi altındaki yenilikçi ürünlere yapılan yatırımları ertelediğinden, izlenen dönemde gerçekleştiğini belirtti. Software602'ye göre durum değişmekte olup ve İH 2019'da bulut çözümleri için artan talep gördü. Bu nedenle önümüzdeki dönemde konumunun ve dinamik büyümenin iyileşmesi bekleniyor. Yönetim kurulu ayrıca 2018 vergilendirilmiş kardan temettü ödemeyi teklif etmiştir.

https://www.cianews.cz/en