Cách hoàn hảo để quý vị tìm ra những nhà phân phối hạng nhất
 

Mạng lưới Thương vụ Séc phục vụ tại hơn 50 văn phòng trên khắp thế giới

Trên khắp thế giới

Dịch vụ

Bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa ô tô
16/08/2022
Việt Nam Việt Nam
Ngày 10/8, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 11/2022/TT- BKHCN về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ...
Tận dụng ưu đãi thuế quan EVFTA: Doanh nghiệp Việt còn có thể làm tốt hơn
16/08/2022
Việt Nam Việt Nam
Có thể nói doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng tốt những lợi thế đa dạng từ EVFTA. Những mặt hàng có thuế cao, được cắt giảm mạnh như rau...
Hướng đến nền nông nghiệp đa giá trị
12/08/2022
Việt Nam Việt Nam
Hiện tại, người tiêu dùng nội địa cũng đang dần tiến đến tiêu dùng xanh thông qua hàng loạt các sản phẩm được công nhận tiêu chuẩn...