Nông lâm thuỷ sản đặt mục tiêu xuất khẩu 62 tỷ USD năm 2030

Được phát hành: 09/02/2021 Các nước liên quan:  Việt Nam Việt Nam

Đề án vừa được Thủ tướng phê duyệt đặt mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 60-62 tỷ USD vào năm 2030. Trong mục tiêu này, đề án nêu rõ nhóm nông sản chính đạt 25 tỷ USD, lâm sản khoảng 16-17 tỷ USD, thuỷ sản khoảng 15 tỷ USD, sản phẩm chăn nuôi 3-4 tỷ USD, những mặt hàng còn lại là 2 tỷ USD.

Ngành cũng hướng đến tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 6-8% một năm. Các chỉ tiêu khác bao gồm: 40% sản phẩm xuất khẩu gắn với thương hiệu quốc gia, 70% truy xuất được nguồn gốc, 60% qua chế biến và chế biến sâu... Để hoàn thành mục tiêu này, đề án cho biết, các cơ quan chức năng sẽ phải rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách cho các nhóm ngành. Đơn cử như sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển công nghiệp phụ trợ, chế biến; hoàn thiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu sản phẩm trong nước và quốc tế...   Kết thúc năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, bất chấp Covid-19, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 41,2 tỷ USD, duy trì 9 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 5 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ USD (gồm: gỗ và sản phẩm gỗ, tôm, rau quả, hạt điều, gạo).

Trích dẫn từ nguồn thông tin điện tử: https://vnexpress.net/nong-lam-thuy-san-dat-muc-tieu-xuat-khau-62-ty-usd-nam-2030-4233955.html  - tổng hợp bởi nhân viên Czechtrade HCMC