Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi nhanh

Được phát hành: 04/09/2022 Các nước liên quan:  Việt Nam Việt Nam

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 8 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 9,4%, tháng 8 ước tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, có dấu hiệu phục hồi nhanh.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4%, đóng góp 8,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,8%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm. Ngành khai khoáng tăng 4,2%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Chỉ số sản xuất 8 tháng năm 2022 của một số ngành công nghiệp trọng điểm tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, sản xuất đồ uống tăng 26,8%; sản xuất trang phục tăng 22,5%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 18,5%.

Ở chiều ngược lại, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của một số ngành như sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 6,3%; sản xuất kim loại giảm 0,8%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 0,7%.

Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 2 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao, có dấu hiệu phục hồi nhanh.

Bên cạnh đó, một số địa phương có chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng thấp hoặc giảm khi hoạt động sản xuất kinh doanh như ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chưa lấy lại đà tăng trưởng cao như thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 8 tháng năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: bia tăng 31,2%, thủy hải sản chế biến tăng 20,7%, linh kiện điện thoại tăng 19,6%, ô tô tăng 13,9%… Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: sắt, thép thô giảm 12,3%, ti vi giảm 10,7%, phân hỗn hợp NPK giảm 6%…

Hiện số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm tháng 8-2022 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 23.2% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước không đổi và giảm 6,1%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,7% và tăng 20,1%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,5% và tăng 27,1% so với cùng thời điểm năm trước.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, vừa qua Chính phủ và các bộ, ngành địa phương đã chủ động đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe những ý kiến từ các doanh nghiệp, nên đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu.

Tổng cục Thống kê cũng nhận định, Chính phủ và các địa phương cần tiếp tục có những chính sách đúng và trúng, tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp, tạo đột phá để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm.

Trích dẫn từ nguồn thông tin điện tử: https://thesaigontimes.vn/san-xuat-cong-nghiep-co-dau-hieu-phuc-hoi-nhanh/ - tổng hợp bởi nhân viên Czechtrade HCMC