Biura zagraniczne

Agencja CzechTrade działa w 64 krajach na pięciu kontynentach. Największą korzyścią współpracy z agencją CzechTrade są specjalistyczna wiedza i wieloletnie doświadczenie przedstawicieli agencji, które przynoszą potwierdzoną oszczędność czasu, kosztów i zminimalizowanie ryzyka związanego z handlem międzynarodowym.