Sprawozdanie z działalności

Roczne raporty zawierają informacje na temat wyników finansowych i głównych wydarzeń związanych z działalnością agencji. Ponadto, przynoszą krótki przegląd usług, struktury organizacyjnej i projektów agencji CzechTrade, które zostały wdrożone w ciągu roku.