Baza danych projektantów CzechTrade

Baza danych projektantów CzechTrade jest jedną z działalności Centrum Designu CzechTrade.

Jej główne cele to efektywne łączenie sfery kreatywnej i komercyjnej oraz promowanie designu jako siły napędowej różnorodności i konkurencyjności. Wreszcie, projekt ten koncentruje się na dostarczaniu przydatnych informacji oraz pomaganiu firmom i profesjonalistom w poruszaniu się po krajobrazie branż kulturalnych i kreatywnych, których głównym celem jest współpraca międzynarodowa. Wszystko to jest realizowane zgodnie ze strategiami rządowymi i we współpracy z Ministerstwem Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej.

https://www.designers-database.eu/en