Polska

CzechTrade jest agencją rządową wspierania handlu Republiki Czeskiej. Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju handlu zagranicznego oraz współpracy czeskich firm z podmiotami zagranicznymi. CzechTrade służy pomocą w poszukiwaniu wiarygodnych producentów i dostawców usług z Czech. Biuro w Warszawie działa od 2000 r. 

Nasza działalność w Polsce koncentruje się głównie na kilku branżach. Są to: przemysł  maszynowy, przemysł motoryzacyjny, pojazdy i urządzeia na rzecz kolei oraz energetyka. Dzięki bliskości geograficznej naszych krajów, zakres branżowy oferty czeskich firm w Polsce jest jednak znacznie większy. Rozwija się sprzedaż żywności (zwłaszcza ekologicznej), piwa, wina z Moraw, materiałów i urządzeń medycznych oraz oferta usług, włącznie usług budowlanych. Polscy klienci mogą również wykorzystać czeskie doświadczenia w nowoczesnych dziedzinach, takich jak: nanotechnologie, informatyka czy przemysł lotniczy.

Region południowomorawski zakupi 37 pociągów o wartości 6,7 mld CZK
Region południowomorawski zakupi 37 pociągów o wartości 6,7 mld CZK
2019-11-25
Polska Polska
Przedstawiciele regionu południowomorawskiego podjęli decyzję aby kupić 37 pociągów od Škoda Transportation wraz z ich obsługą przez...
Nowy trend w Republice Czeskiej. Drogerie  zaczynają sprzedawać towary bez opakowań
Nowy trend w Republice Czeskiej. Drogerie zaczynają sprzedawać towary bez opakowań
2019-11-08
Polska Polska
Celem jest ochrona środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych.
Czeskie koleje kupią dwieście nowych wagonów do połączeń ekspresowych
Czeskie koleje kupią dwieście nowych wagonów do połączeń ekspresowych
2019-11-06
Polska Polska
Czech Railways chce kupić do 180 wagonów na swoje linie, pozostałe dwa wagony zostaną zaprojektowane na potrzeby zarządzania koleją.
Rekordowa sprzedaż Czeskiej Zbrojeniówki
Rekordowa sprzedaż Czeskiej Zbrojeniówki
2019-11-05
Polska Polska
Czeska Zbrojeniówka odnosi sukcesy również w produkcji cywilnej, branży motoryzacyjnej i lotniczej.
CEZ przejął większościowy pakiet udziałów w firmie Euroklimat
2019-09-09
Polska Polska
CEZ kupil udziały w polskiej spółce Euroklimat
Logo ZAT a.s.

ZAT a.s.

Współpracująca firma
ZAT jest czeską spółką z ponad 50-letnim doświadczeniem w branży energetyki.
www.zat.cz/en
Logo ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Współpracująca firma
Producent tramwajów, trolejbusów, pojazdów hybrydowych i innych pojazdów kolejowych
www.skoda.cz/en
Logo Statical s.r.o.

Statical s.r.o.

Współpracująca firma
Producent nierdzewnych ścięgów i kotw do naprawy zabytkowych zabudowań. Firma StatiCAL s r.o. jest jedynym producentem tych unikalnych technologii w skali całej Europy Środkowej.
www.statical.cz/pl/home/home

Referencje

 

Na Pańskie ręce pragnę złożyć podziękowanie za współpracę z Agencją CzechTrade. Współpracę, której początki datują się od roku 2003. Przez te wszystkie lata zarówno Pan, jak i wszyscy Pańscy współpracownicy, wykazywaliście się wysokim poziomem kompetencji i profesjonalizmu. Zawsze budziło to moje uznanie.

Dzięki projektom wspólnie realizowanym w Polsce i Republice Czeskiej udało nam się uzyskać znaczny stopień rozpoznawalności marki Veletrhy Brno jako miejsca spotkań biznesu polskiego i czeskiego. Nikt nie zakwestionuje ogromnej roli, jaką odgrywa w polsko-czeskich kontaktach instytucja, którą Pan w Polsce reprezentuje. Jestem przekonany, że liczba osób doceniających Państwa pracę będzie nadal rosła.

Pozostaję z nadzieją, że kolejne lata będą równie udane, co te minione. Składam życzenia wielu sukcesów.

Z poważaniem
Jarosław Krykwiński
Agencja Promocji Eksportu

 

Od marca 2010 roku Grupa Raben współpracuje z biurem CzechTrade w Warszawie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z kooperacji z CzechTrade, a w szczególności z profesjonalnej organizacji spotkań z czeskimi firmami, które eksportują swoje towary do Polski.

Mamy nadzieję, że współpraca będzie się rozwijać dynamicznie, z korzyścią zarówno dla czeskich eksporterów, jak i Grupy Raben, która ten eksport wspiera poprzez swoje usługi na terenie Polski.  

Bogna Błasiak
Dyrektor Marketingu Grupy Raben