EFG – Češka od biootpada može da obezbedi 100 mil. m3 biometana

Објављено: 30.8.2023. Релатед земље:  Srbija Srbija

Reciklažom biootpada bi mogla biti obezbeđena energija za 68 hiljada čeških domaćinstava.

U Republici Češkoj se godišnje proizvede 2 miliona tona biološki razgradivog otpada iz kog bi se mogl odobiti približno 100 mil. m3 biometana. To je količina gasa koju tokom jedne godine potroši 68 hiljada domaćinstava, tj. količina BioCNG goriva za 150 hiljada vozila i 10 hiljada km kilometraže. EFG – Energy financial group navodi da bi se tako smanjila emisija CO2 za 218 hiljada tona godišnje.

Izvor: ČIA NEWS

Cookies