Çek GSYİH'sında Y/Y'de hafif düşüş

Yayınlanan: 3.08.2023 İlgili ülkeler:  Türkiye Türkiye

GSYİH 2Ç'de %0,6 düştü

2Ç 2023'te gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) bir önceki çeyreğe göre %0,1 arttı ve bir önceki yıla göre %0,6 azaldı. Çek İstatistik Ofisi'nin (ČSÚ) ön tahminleri bunu gösteriyor. Yıllık bazda GSYİH gelişimi, düşük hane halkı nihai tüketim harcamaları ve düşük brüt sermaye oluşumundan olumsuz etkilenmiş olmasına rağmen dış talep olumlu etkilendi. Sanayi ve bilgi ve iletişim faaliyetleri, brüt katma değerin (GKD) gelişimine en olumlu katkıyı yaptı. İnşaat sektörü ile ticaret, ulaşım, konaklama ve konaklama sektörleri grubu olumsuz etkilendi.

Kaynak: Daily news | ČIA news

Cookies