Opublikowany:21.07.2023
Kraje powiązane:
Global_Country_ - flag Global_Country_,
Polska - flag Polska

Rząd w Czechach planuje zniany w systemie emerytalnym

Rząd w Czechach planuje zniany w systemie emerytalnym

W związku z modyfikacjami trzeciego filara emerytalnego w Czechach, od stycznia nastąpi zmiana poziomu państwowych składek na oszczędności emerytalne, a powstanie tzw. "dlouhodobý investiční produkt" (DIP), będący kolejną formą wsparcia podatkowego na starość. Rząd ma na celu zachęcenie ludzi do aktywniejszego inwestowania i zabezpieczania swojej przyszłości finansowej poprzez tę formę oszczędzania. Eksperci są zdania, że wprowadzenie DIP-u może zwiększyć zainteresowanie inwestycjami, a produkt ten oferuje alternatywę dla zdefiniowanych strategii inwestycyjnych funduszy emerytalnych.  Zmiany, o ile zostaną zaaprobowane przez rząd w czerwcu i przejdą przez cały proces legislacyjny, pozwolą bankom, firmom inwestycyjnym i innym podmiotom oferować DIP jako długoterminowy produkt inwestycyjny, który będzie korzystać z ulgi podatkowej. Oszczędzający na DIP będą mogli inwestować w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i instrumenty pochodne. DIP jest uważany za nowoczesne narzędzie, które pozwala na ulgi podatkowe od państwa w celu zainwestowania oszczędności w produkty o potencjalnie wyższym zysku w dłuższym okresie czasu.


Opracowało biuro zagraniczne CzechTrade Warszawa

Źródło  https://www.novinky.cz/