Секторите бизнес и ИТ услуги добавиха 10 000 работни места в Чехия тази година

Публикуван: 2.11.2023 г. Свързани страни:  България България

Секторът на бизнес и ИТ услугите добави 10 000 нови работни места в Чешката република тази година, продължавайки силния растеж въпреки глобалните икономически затруднения, според нов доклад на Асоциацията на лидерите в бизнес услугите в Чешката република (ABSL).

Лидерите в сектора казват, че са на път да наемат 200 000 души до 2025 г. в бързо развиващи се области като киберсигурност, ИТ поддръжка и анализ на данни.

Секторът на бизнес и ИТ услугите добави 10 000 нови работни места в Чешката република тази година, продължавайки силния растеж въпреки глобалните икономически затруднения, според нов доклад на Асоциацията на лидерите в бизнес услугите в Чешката република (ABSL).

Управляващият директор на ABSL Джонатан Апълтън каза, че плановете за разширяване показват, че секторът е на път да наеме 200 000 души до 2025 г. Най-бързо развиващите се области са киберсигурността, ИТ поддръжката и анализите на данни.

„Въпреки стегнатия пазар на труда, кризите, инфлацията и геополитическите сътресения нашият сектор продължава да процъфтява“, каза Апълтън. „Никоя друга чешка индустрия не е демонстрирала такава устойчивост и постоянен растеж през последното десетилетие.“

Той очаква още 25 000 работни места да бъдат разкрити в цялата страна през следващите две години, особено в разрастващи се центрове като Бърно, Либерец, Храдец Кралове и Ческе Будейовице. Това ще бъдат иновативни, цифрови и глобални роли, допринасящи с висока стойност за визията на страната като дигитален и иновационен лидер в глобалния бизнес, каза той.

Повечето (59 процента) от съществуващите центрове планират по-нататъшно разширяване, според проучването на ABSL. Недостигът на работна ръка обаче принуди мнозина да интензифицират приемането на технологии за автоматизиране и рационализиране на задачите. Средно тези технологии сега извършват еквивалентна работа на 53 служители на пълен работен ден на център.

„Иновации като роботизирана автоматизация на процеси, изкуствен интелект, OCR и инструменти за визуализация на данни позволяват непрекъснатото разширяване на обхвата и производителността на нашите центрове“, каза Апълтън. Той изчислява, че сега секторът допринася с над 20 милиарда щатски долара годишно за чешката икономика чрез висококвалифициран труд. Нарастващите разходи обаче заплашват конкурентоспособността на страната като място за споделени услуги. Според ОИСР данъците върху труда в Чехия са общо 39,82 процента в сравнение с 33,62 процента в конкурентната Полша и 34,72 процента в Ирландия.

Конференцията на ABSL в началото на ноември в Бърно проучи тенденциите и казусите за увеличаване на ефективността чрез технологии.

Изготвено от екип на ЧехТрейд София

Източник: www.expats.cz

Cookies