В световен мащаб

CzechTrade работи в 50 страни на пет континента. Най-голямата добавена стойност на сътрудничеството с CzechTrade е експертният и дългогодишен опит на чуждестранните представители на агенциите, които водят до доказани спестявания на време, разходи и минимизиране на рисковете, свързани с международната търговия.

Cookies