Чешката компания Optokon оставя своя отпечатък в Европейската южна обсерватория

Публикуван: 13.2.2024 г. Свързани страни:  България България

Optokon, чешка компания, специализирана в оптични мрежови компоненти, е осигурила значителен договор с Европейската южна обсерватория в Чили, демонстрирайки чешкото съвършенство в технологиите и иновациите.

Optokon, компания със седалище в Йихлава, Чехия, наскоро направи значителни крачки на световния пазар за оптични мрежови компоненти. Неотдавнашен проект видя Optokon да доставя важни кабели и оптични преобразуватели за Европейската южна обсерватория (ESO) в Чили, подчертавайки експертния опит на компанията и чешките отлични постижения в технологиите и иновациите.

Основана през 1991 г., Optokon първоначално работи като дистрибутор на японската компания Seiko, преди да премине към научноизследователска и развойна дейност. Въпреки първоначалния скептицизъм, Optokon се превърна в световен лидер в областта, изнасяйки продуктите си в над петдесет страни и създавайки производствени съоръжения в Малайзия и Саудитска Арабия.

Сътрудничеството на Optokon с академични институции и компании доведе до разработването на иновативни технологии като акустичния сензор Fotas, който използва оптични кабели за целите на сигурността. Това демонстрира ангажимента на Optokon да развива оптичните технологии и да допринася за глобалните усилия за сигурност.

Гледайки към бъдещето, Optokon има за цел да разшири присъствието си допълнително, с планове да отвори нов обект в Турция и да навлезе отново на пазара в САЩ. Тези усилия не само допринасят за растежа на компанията, но също така укрепват позицията на Чешката република като център за технологични иновации и високи постижения.

Изготвено от екип на ЧехТрейд София

Източник: https://www.export.cz

Cookies