Чешка фирма търси партньорство в България

Публикуван: 1.2.2024 г. Свързани страни:  България България

Чешка фирма търси партньорство в България. Ръководството на фирмата проявява интерес към дългосрочно сътрудничество с български фирми вносители и дистрибутори на части и оборудване за нефтохимическата и газовата индустрии, също проектантски и сервизни фирми в тази сфера.

FASTRA е компания, създаваща цялостни решения, които се използват при работа по продуктови тръбопроводи под налягане в среда с риск от експлозия. Фирмата се занимава с разработването и производството на специални устройства, които позволяват балониране, пробиване, рязане и други подобни операции да се извършват на продуктовите линии без утечки. Притежава съответните разрешения и сертификати за извършване на тези дейности.

Повече информация ще откриете на сайта: https://fastra.info/ , както и в приложените каталози, https://fastra-katalog.info/ 

За контакт:

Ing. Petr Lipka

foreign trade

FASTRA, s. r. o.

tel.: +420 321 720 258

mobil: +420 731 410 545

e-mail: lipka@fastra.cz

web: www.fastra.cz

Cookies