BOHEMIA SEKT достави 29 милиона бутилки; продължава да инвестира в мощности

Публикуван: 25.7.2023 г. Свързани страни:  България България

BOHEMIA SEKT планира да инвестира 48 милиона CZK тази година.

Компанията иска да разшири капацитета за преработка на грозде или да модернизира линиите в Staré Plzeň. Тя възнамерява да продължи модернизацията на лозарската технология, преструктурирането на лозята и закупуването на земя. В консолидирания годишен отчет производителят на алкохолни напитки каза, че през 2022 г. икономическият резултат след данъчно облагане възлиза на 367,55 милиона CZK. Увеличени са продажбите на годишна база с 1,9%. Инвестициите достигнаха 77,2 милиона CZK. Те бяха насочени основно към изграждането на нов завод за преработка на грозде в Микулов, модернизацията на машини, оборудване и технологии, преструктурирането на лозята, включително модернизирането на лозарската технология или закупуването на земя. Компанията достави в пазарната мрежа над 29 милиона бутилки пенливо вино и други алкохолни напитки.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екипа на ЧехТрейд София

Cookies