Košík.cz носи три пъти повече покупки към вилите, обемът също расте

Публикуван: 26.7.2023 г. Свързани страни:  България България

Онлайн супермаркетът Košík.cz регистрира увеличение на поръчките до така наречените втори клиентски адреси, т.е. вили.

Като редовни клиенти с адрес в провинцията три пъти повече клиенти започват да поръчват с всяка измината година. Покупките от вилите са приблизително с 15% до една пета по-големи от нормалните поръчки за доставки у дома.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвен от ЧехТрейд София

Cookies