Moody's подобрява рейтинговата перспектива за Чехия

Публикуван: 12.12.2023 г. Свързани страни:  България България

Рейтинговата агенция оценява намаляването на риска по отношение на природния газ, дълга и пенсиите, присъжда „стабилна“ перспектива за рейтинга Aa3

В скорошно прессъобщение рейтинговата агенция Moody's подобри рейтинговата перспектива на Чехия от „негативна“ на „стабилна“. Мярката изразява мнението на агенцията относно вероятната посока на рейтинга в средносрочен план. Това означава, че Moody's очаква Чехия да запази рейтинга Aa3 в обозримо бъдеще.

В документа агенцията се мотивира със структурни подобрения в икономиката през последната година. В прессъобщението се оценява независимостта на страната от руския природен газ, както и потреблението на по-малко от тази стока като цяло. Фискалната консолидация, която стабилизира дълговата тежест, също беше оценена положително, както и планираната пенсионна реформа, която ще въведе промени във валоризацията и регулирането на възрастта за пенсиониране.

Стабилната перспектива може да действа като уверение за инвеститорите, че се очаква рейтингът Aa3 да остане непроменен. Рейтингът на Moody's за дългосрочни задължения на това ниво отразява силните страни на Чехия, като качествени институции, ниска експозиция на геополитически рискове, добра наличност на кредити или относително нисък публичен дълг.

Изготвено от екип на ЧехТрейд София

Източник: irozhlas.cz

Cookies