AURES е продала 89 086 автомобила, отвори клонове в Polskuz

Публикуван: 16.5.2023 г. Свързани страни:  България България

Продажбите на AURES Holdings, която управлява, наред с други активи, мрежата AAA AUTO, през 2022 г. са нараснали с 19,4% на годишна база до 1,01 милиарда евро.

Групата е продала 89 086 автомобила (+3%), най-много в Чехия (49 128). Следват я Полша с 19 859 коли и Словакия с 18 569 коли. Групата управлява 58 клона в Чехия, Словакия, Полша, Унгария и Германия. През 2022 г. отвори центрове в Познан и Гданск. Планира да отвори клон в Краков през 2023 г. Броят на служителите е нараснал с 10% до 2494.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София

Cookies