AŽD инсталира ETCS, също и в чужбина; оборотът надхвърли 12 милиарда CZK

Публикуван: 12.6.2023 г. Свързани страни:  България България

През годината, приключваща на 30 септември 2022 г., AŽD Прага продължи да работи по договори в Словакия, Полша, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватия, България и други страни.

Изпълнителният директор Zdeněk Chrdle информира за това в годишния отчет. Той нарече успех развитието на технологиите, инсталирането на ETCS на главните чешки линии и програмата за инсталиране на електронни сигнали, прелези и информационни системи. Нетният оборот се повиши на годишна база до 12,05 милиарда чешки крони от 9,58 милиарда чешки крони.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екипа на ЧехТрейд София

Cookies