ČD инвестира 164 милиарда CZK във влакове

Публикуван: 13.6.2023 г. Свързани страни:  България България

До 2032 г. чешките железници планират да инвестират над 164 милиарда CZK в нови превозни средства.

В момента са поръчани 110 единици RegioPanter, 76 единици RegioFox, 20 експресни влака ComfortJet с девет вагона и 50 локомотива Siemens Vectron развиващи скорост 230 км/ч. Бяха обявени и други конкурси. Понастоящем ČD пусна в експлоатация два нови електрически RegioPanter с два локомотива, които се движат във Височина.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екипа на ЧехТрейд София

Cookies