HMMC за увеличаване на производството на електроавтомобили; оборотът надхвърли 180 милиарда CZK

Публикуван: 21.6.2023 г. Свързани страни:  България България

Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) планира леко увеличение на производството до 328 500 автомобила през 2023 г. (2022 г.: 322 500).

Освен това ще стартира обновяването на всички модели. Производството на електрически автомобили трябва да се удвои благодарение на новото поколение на Kony Electric. Ще стартират и енергоспестяващи проекти. Заводът използва електричество изключително от възобновяеми източници и рециклира 88% от отпадъците. Миналата година, благодарение на приложението EcoSmart VEC , потреблението на електроенергия беше намалено с 30 MWh и потреблението на газ с 1287 MWh в пещта на линия PRIMER. Годишният оборот се е увеличил от 150,94 на 180,57 милиарда CZK. Печалбата преди данъци се увеличи от 11,03 на 13,46 милиарда CZK

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екипа на ЧехТрейд София

Cookies