LOKO изгради съоръжение за ремонт на двуколесни мотриси за 100 милиона чешки крони

Публикуван: 9.6.2023 г. Свързани страни:  България България

CZ LOKO инвестира почти 100 милиона CZK в завода в Ческа Требова в изграждането на предприятие, специализирано в ремонта и производството на железопътни двуколесни мотриси.

Това ще даде възможност на дружеството, което е европейски производител на маневрени и универсални дизел-електрически локомотиви, да направи предоставяните услуги по-ефективни, по-бързи и по-качествени и потенциално да удвои производството на двуколесни мотриси до 80 броя на месец. От тях около 60% ще бъдат използвани от CZ LOKO за собствено производство. Останалата част компанията ще предложи като свободен капацитет за други поръчки.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвен от екипа на ЧехТрейд София

Cookies