PCB: Прага е 5-тата най-популярна конгресна дестинация

Публикуван: 30.5.2023 г. Свързани страни:  България България

Според обобщени данни от Чешката статистическа служба (ČSÚ) и Пражкото конгресно бюро (PCB), Прага е посрещнала почти 4000 събития с 616 597 делегати през 2022 г.

Директорът на PCB Роман Мушка добави, че това съответства на 86% от участието в събития през рекордната конгресна 2019 г. В класацията на най-желаните конгресни дестинации в света на Международната конгресна асоциация ICCA за 2022 г. Прага е класирана на пето място, като се подобрява с четири позиции от 2019 г.

Източник: https://www.cianews.cz

Изготвено от екип на ЧехТрейд София

Cookies