Bosna i Hercegovina - Prosumeri konačno i u Federaciji BiH, instalisana snaga privatnih solara ne smije prelaziti 150 kW

Published: 7.11.2023. Related countries:  Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina

Prosumeri konačno i u Federaciji BiH, instalisana snaga privatnih solara ne smije prelaziti 150 kW

Građani Federacije konačno će moći proizvoditi električnu energiju, a viškove predavati u mrežu. Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Federacije Bosne i Hercegovine objavljen je u Službenim novinama Federacije. Ovim zakonom otvorena je mogućnost građanima Federacije BiH da proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora, a da višak predaju u mrežu u obliku energetskog ili monetarnog kredita te tako ostvare dobit. Ranije su u Službenim novinama Federacije objavljeni Zakon o električnoj energiji i Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti čime je kompletiran set energetskih zakona u skladu sa energetskom politikom EU. Do početka primjene zakona potrebno je pripremiti podzakonska rješenja i akte. Rok za njihovu izradu je šest mjeseci, a kada se to završi Federacija BiH će imati izuzetno liberalna pravila za proizvodnju i prodaju električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije. Zakonom se, između ostalog, pojednostavljuju administrativni postupci za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana, kao i uvođenje novih kategorija učesnika i djelatnosti na tržištu električne energije, te uvođenje novih prava i mehanizama za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije. Krajnji kupac ima pravo priključiti elektranu koja koristi obnovljive izvore energije na unutrašnje električne instalacije svog objekta za potrebe vlastite potrošnje. Instalirana snaga elektrane, ne može biti veća od odobrene priključne snage objekta, a maksimalno 150 kW.

Ko može biti prosumer? Prosumer – krajnji kupac električne energije istovremeno i proizvodi struju iz obnovljivih izvora energije za dio svojih potreba. Pojednostavljeno, domaćinstvo koje bude proizvodilo struju npr. u svojoj solarnoj elektrani koja je instalirana na krov kuće, moći će tu struju trošiti za svoje potrebe, a višak će moći prodavati. Ta prodaja biće omogućena na način da ako je prosumer predao više struje u mrežu nego što je preuzeo, razlika između predane i preuzete električne energije prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje u korist prosumera, u obliku energetskog kredita izraženo u kWh ili monetarnog kredita izraženo u KM. Zajednice obnovljive energije. Uz prosumere, novost je i uspostava zajednica obnovljive energije koje bi omogućile građanima da se ujedine i zajedno grade postrojenja iz obnovljivih izvora.

Izradio kolektiv CzechTrade Podgorica za zapadni Balkan

Izvor: www.ekapija.com

Cookies