Tradicionalni češki izvozni sektori

Veliki izbor proizvođača iz različitih sektora. Češke firme imaju renome pouzdanog partnera i dobavljača kvalitetnih proizvoda, tehnologija i usluga.

Automobilska industrija

Koncentracija automobilske industrije, konkretno proizvodnje i projektovanja u okviru ovog sektora je u Češkoj Republici jedan od najvećih u svijetu. Sa proizvodnjom od 107,5 putničkih vozila na 1000 osoba, Češka Republika održava najveću poziciju među vodećim proizvođačima automobila u pogledu proizvodnje automobila po glavi stanovnika. Kapacitet proizvodnje je takođe među petnaest najvećih svjetskih proizvođača putničkih vozila. U Češkoj Republici je zaposleno više od 150.000 osoba u automobilskoj industriji, koja predstavlja više od 20 % češke proizvodnje i češkog izvoza.

Važna koncentracija u automobilskoj industriji u Češkoj Republici igra ključnu uloge ne samo na evropskom, ali i svjetskom nivou. Bazirana je na stogodišnjoj tradiciji proizvodnje mašina, dobre infrastrukture i kvalifikovane radne snage, značajno doprinosi proizvodnji automobila, istraživanju i razvoju u toj oblasti.  Tokom posjlednjih pet godina ovdje su investitori stvorili više od 10.000 novih radnih mjesta i investirali više od 1,4 milijarde eura u češku automobilsku industriju.

Češka izvozna alijansija:

Vazduhoplovna industrija

Češka Republika ima dugu tradiciju vazduhoplovne industrije, u ovom sektoru uvijek je zauzimala jaku poziciju. Godinama, ova zemlja je izgradila dobar renome zahvaljujući odličnom kvalitetu, pouzdanosti i inovacijama u sektoru. Od osnovne proizvodnje, pa tako sve do finalne montaže aviona i revolucionarnih programa istraživanja i razvoja, vazduhoplovna industrija postigla je važan napredak koji se tek tako ne može zanemariti. U današnje vrijeme većina čeških firmi i institucija sarađuje sa najbitnijim igračima u sektoru na različitim nivoima, te učestvuje u međunarodnim zajedničkim programima ili istraživačkim projektima.

Vazduhoplovna industrija Češke Republike fokusira se na dvije osnovne djelatnosti. Prva je proizvodnja cijelih aviona, radi se o manjim avionima za lokalni i regionalni saobraćaj, laganim borbenim avionima i za trening, sportskim i poljoprivrednim avionima, ultralaganim avionima i jedrilicama. Jedna četvrtina ultralaganih aviona prodatih širom sveta proizvedeno je u Češkoj Republici. Drugi najveći segment vazduhoplovne industrije je proizvodnja sastavnih djelova za veliki saobraćaj, vojnih aviona i helikoptera.

Czech_Aviation (8,2 MB)

Češka izvozna alijansa:

Mašinska industrija

Mašinska industrija je glavni oslonac češke privrede, i njena proizvodna osnova ima više od 1.100 firmi. Te firme uglavnom su aktivne u oblastima mašinske energetike, saobraćajne mašinerije, u proizvodnji mašina za obradu, metalurgiji i izradi metalnih konstrukcija i elemenata. Češke mašinske kompanije isporučuju kompletnu opremu za industriju, tj. turbine, mašine za obradu, klima uređaje, građevinske mašine, poljoprivredne mašine i mašine za preradu hrane. Češka Republika izvozi gotovo 90 % svoje mašinske proizvodnje, pretežno u države EU, ali njena pozicija je ojačana i na azijskim, kao i latinskoameričkim tržištima. Proizvodnja je takođe zabilježila rast, prije svega zahvaljujući novim tehnologijama, kao što su na primjer nanotehnologija, napredna elektronika, automatizovani sistemi i mehatronika.

Češka izvozna alijansa:

Tehnologija zaštite životne sredine

Sektor tehnologije zaštite životne sredine u Češkoj Republici već duže vrijeme je u porastu, tako da ovaj savremeni pristup stvara brojne mogućnosti za češku industriju. U Češkoj Republici je dugi niz firmi koje se bave ovim sektorima i nude interesantna rješenja na međunarodnom nivou. Češke firme su se uključile u sektore ekoloških tehnologija, kao što je izgradnja bio-gas postrojenja. Sektor tehnologija za rad sa vodama obuhvata tretman otpadnih voda uz pomoć 3D nanotehnologije i hidroelektrane. Ovdje isto tako postoje preduzeća koja se bave procesom izrade sastavnih djelova za vjetrenjače, izgradnjom tornjeva turbina na vjetar i u potpunosti automatizovanih kotlova na biomasu i kotlova za sagorijevanje slame. Druga češka firma se bavi mobilnim postrojenjima za tretman vode. Osim toga, na ovaj sektor utiču neke alijanse, na primjer.  Alijansa dobavljača investicionih jedinica (SDIC).

Czech-Water-Management (4.1 MB)

Češka izvozna alijansa:

Medicinska oprema

Izvoz medicinske opreme iz Češke Republike trenutno bilježi značajan rast. Češke firme dobijaju obimne profesionalne ugovore. U tom sektoru postoji značajan udio inovacija i brojne firme ovdje finansiraju svoje sopstveno istraživanje i razvoj u saradnji sa naučnim institucijama i univerzitetima. Kada je riječ o novim tehnologijama, treba pomenuti i češke firme koje se bave proizvodnjom nanovlakana za medicinske svrhe. Pored toga, Češka Republika je značajan proizvođač elektronskih mikroskopa.

Medical-equipment-2018 (2.9 MB)

Češka izvozna alijansa:

Elektronska i elektrotehnička industrija

Češka elektronska i elektrotehnička industrija je više od bilo koje druge oblasti zasnovana na dugoj tradiciji, odličnoj i kvalifikovanoj radnoj snazi. Kompletan sektor predstavlja više od 14 % češke proizvodnje, znači da je to po veličini drugi privredni sektor. Više od 17.000 firmi zapošljava više od 180.000 radnika. Većina proizvodnje iz ovog sektora se izvozi, prije svega u Evropsku uniju. Elektrotehnička industrija se bavi proizvodnjom elektrotehničkih uređaja, kao što su električni motori, generatori, transformatori, električni komutacioni sistem i agregati za prebacivanje, kablovi i izolovana žica). Među dalje grane proizvodnje elektrotehničke industrije se ubrajaju računari i kancelarijska oprema, potrošačka elektronika, hardver i automatizovana elektronika, asortiman medicinske i optičke opreme.

Electronics-2018 (2.2 MB)

Češka izvozna alijansija:

Hemijska i farmaceutska industrija

Hemijska industrija Češke Republike ubraja se u glavne industrijske oblasti u ovoj zemlji. 2014. godine prihodi u ovoj oblasti, u kojoj je zaposleno više od 116.000 osoba, postigli su 22 milijarde eura. Proizvodnja osnovnih hemijskih materija (64 %) i proizvodnja ljekova (17 %) u pogledu prihoda imaju najveći udio. Proizvodi hemijske industrije se isporučuju u druge prateće sektore, npr. u automobilsku, građevinsku, elektronsku, fabrike hrane i tekstilnu industriju itd. Češke firme koje na primjer proizvode đubriva, poliester vlakna, vještačke materijale i neorganske materije, ubrajaju se među najvažnije proizvođače u ovom sektoru.

Češka izvozna alijansa:

  • Czech NBC TEAM (Češki nuklearni, biološki i hemijski tim), orel@oritest.cz

Industrija stakla i keramike

Češka industrija keramike ima izuzetan ugled u svijetu zbog jedinstvene ručne izrade vrhunskog kvaliteta. Industrija stakla i keramike predstavlja oko 150 preduzeća sa više od 22.000 zaposlenih (2014. godina). Prihodi u ovom sektoru 2014. godine postigli su iznos veći od 45 milijardi čeških kruna, od toga je ravno staklo bilo 38 %. Fabrike stakla u Češkoj proizvode 2.000 tona ravnog stakla i četiri miliona flaša, flašica i flakona dnevno. Češki proizvođači ubrajaju se među najznačajnije proizvođače u ovom sektoru. Neka preduzeća proizvode lustere ili npr. čaše za piće, bižuteriju i još mnogo toga.

GLASS-AND-PORCELAIN(scrn) (4,5 MB)

Češka izvozna alijansa:

Industrija namještaja

Češka industrija nameštaja ima prednost zato što je njen osnovni materijal sigurno dostupan –  drvna građa, iver ploče, furnir, prizma itd. Kruna ove grane je namještaj od savijenog drveta, takođe dizajnirani elementi, kao što su okovi, šarke i brave. Ovaj sektor posljednjih nekoliko godina doživio je nezamisliv rast, uglavnom zbog izvoza. Metalni namještaj, medicinski namještaj i tapacirani namještaj najveći je dio izvoza. Riječ je o proizvodima visoke dodate vrijednosti. Proizvođači namještaja često sarađuju sa dizajnerima i dizajn studijima. Takođe isporučuju namještaj za kafiće, restorane i hotele širom svijeta. Neke Češke firme specijalizuju se za dizajn tapaciranog namještaja ili za namještaj na otvorenom prostoru.

Češka izvozna alijansa:

Građevinska industrija

Građevinska industrija je jedan od najvažnijih stubova češke privrede. Predstavlja 7 % proizvodnje ukupne češke privrede i više od 8 % svih zaposlenih lica radi u tom sektoru. Građevinska industrija koristi široki asortiman raznih materijala, proizvoda i tehnologija, kao što su na primjer lepenke, izolacioni materijali, keramičke pločice, krovovi, noseće konstrukcije, građevinska hemija, parketi, prozori, vrata, oprema za sjenčenje, građevinske mašine i brojni drugi. Češke firme iz ovog sektora sa svojim proizvodima konkurišu drugima i na međunarodnom nivou. Češki proizvođači se bave proizvodnjom krovova, građevinskih objekata, stambenih, higijenskih i nisko energetskih modula, profila, letvi, cijevi, vještačkih cijevi, opreme za sjenčenje, keramičkih pločica i proizvodnjom suvog gipsa, mješavine maltera, štuka i mnogo drugog. Ubrajaju se među najvažnije proizvođače u ovom sektoru.

Sektor informacione i komunikacione tehnologije

Informacione tehnologije danas imaju presudan uticaj na privredu i društvo u cjelini. Češka Republika je za investitore u ovom sektoru veoma privlačna i tražena, uglavnom u pogledu razvoja centara i outsourcing IT usluga. Među najvažnije investitore u ovom sektoru ubrajaju se međunarodne firme. Češke firme koje se bave softverom poznate su širom svijeta. Takođe je veoma dobro poznat i češki internet pretraživač seznam.cz. To je jedini pretraživač jedne zemlje koji koristi rimsku abecedu i može da konkuriše Googlu.

Češka izvozna alijansija:

  • Czech ICT Alliance (Češka alijansa informacionih i komunikacionih tehnologija), info@czechict.cz
  • CZECH COMMUNICATION GROUP (Češka komunikaciona grupa), mackova@ttc.cz

Prehrambena industrija

Glavni podsektori prehrambene industrije u Češkoj obuhvataju preradu i konzervaciju mesa i mesnih proizvoda, dalje preradu voća i povrća, proizvodnju mliječnih proizvoda i proizvodnju mlinskih i škrobnih proizvoda. U oblasti pića glavni sektori su proizvodnja piva, mineralne vode, bezalkoholnih pića, destilata i vinogradarstvo.

Food Industry

Industrijski dizajn

Češka Republika ima mnogo talentovanih dizajnera koji svoj uspeh slave u zemlji i inostranstvu, kao što je Jiří Pelcl, Rony Plesl, Jan Kaplický i Bořek Šípek. Konstantno sve više preduzeća pokušava da ojača svoju konkurentnost kroz dizajn i sarađuje sa dizajnerima da bi stekli novi pogled inspiracije na trenutnu i nedavnu proizvodnju. Dok je u prošlosti dizajn bio povezan sa industrijom mode i luksuznom robom, trenutno postaje sve važniji u svim granama industrije, uključujući mašineriju. Brojne češke firme, ne samo velike, uključile su saradnju sa dizajnerom u svojim aktivnostima i marketinške strategije, tako da svoja dostignuća slave u oblasti dizajna enterijera. Zahvaljujući dizajnu širom svijeta imaju uspjeh i proizvođači gradske mobilne opreme ili bolničkih kreveta. Kvalitet češkog industrijskog dizajna potvrđuje i nagrada Red Dot Award dizajnera Martina Tvarůžka, koji je dizajnirao mašinu za proizvodnju Škoda Machine Tool.

Muzički instrumenti i tehnika

Proizvodnja muzičkih instrumenata ima u Češkoj Republici veoma dugu tradiciju – na primjer proizvodnja gudačkih i duvačkih instrumenata seže još do početka 17. vijeka. Češki muzički instrumenti su u inostranstvu dobro poznati po svom kvalitetu i većina proizvođača izvozi svoje proizvode po cijelom svijetu. U Češkoj Republici  se proizvode instrumenti duvački, mesingani, udarajke i žičani. Svjetski poznati su takođe češki klaviri i pianina. Takođe jedan od najvećih proizvođača orgulja sa pištaljkama na svijetu nalazi se u Češkoj Republici. U asortimanu proizvoda postoje i harmonike, usne harmonike i činile. Za proizvodnju muzičkih instrumenata upotrebljavaju se najkvalitetniji materijali i proizvođači često sarađuju sa vrhunskim češkim i svjetskim igračima. Kvalitet potiče od kvalitetne zanatske izrade, koja se često kombinuje sa primjenom najmodernijih tehnologija. Druge firme se u ovom sektoru bave proizvodnjom futrola za muzičke instrumente, proizvodnjom žica, trzalica, pokretnih podijuma, pokretnih pozornica, gramofona, zvučnika itd. U Češkoj Republici se takođe nalazi sjedište najvećeg proizvođača gramofonskih ploča na svijetu. Toliko su poznati da su u Češkoj naručivali proizvodnju ploča najveće zvijezde pop muzike – Rolling Stones, U2, Elton Džon i drugi.

Czech-Musical-Instruments (2.7 MB)

Češka je nano

Češka spada u kolijevke moderne nanotehnologije. Trenutno je Češka Republika svjetski lider u istraživanju, razvoju i industrijskoj proizvodnji nano vlakana.  Dinamičan rast ove grane, zajedno sa vrhunskim rezultatima na polju istraživanju i biznisa,  odnosi se na revolucionarni patent mašine za proizvodnju nano vlakana. Češka od tada na polju nanotehnologija neprekidno vrši inovacije i stvara dalje generacije struktura nano vlakana. Iza uspjeha se krije istraživanje na visokom nivou, njegova povezanost sa biznisom i brza primjena inovacija. U Češkoj Republici postoji veliki broj vodećih i naučno-istraživačkih centara koji sarađuju u oblasti nanotehnologije sa komercijalnim kompanijama. Oni pružaju kompletnu uslugu od konsultovanja do rješavanja specifičnih istraživačkih zadataka. Broj subjekata, koji se u Češkoj Republici bavi istraživanjem, razvojem nanotehnologije i proizvodnjom specifičnih nano aplikacija, utrostručio se tokom posljednjih 7 godina.

Czech_Nanotechnology (2.5 MB)

Igračke

Češka proizvodnja igračaka nadovezuje se na tradiciju, kada je Čehoslovačka bila jedna od velesila igračaka. U Češkoj republici trenutno postoji oko 250 proizvođača igračaka – prevashodno porodični biznisi, mala i srednja preduzeća, ali i transnacionalne kompanije. Većina proizvodnje se izvozi po cijelom svijetu a najeveće interesovanje po riječima proizvođača postoji za takozvane retro igračke, metalne autiće, modele i igračke na naduvavanje. Interesovanje postoji takođe i za klasične igračke odnosno za magnetne table i montažne sklopove, koji pomažu u razvijanju dječijih kognitivnih i intelektualnih sposobnosti. U Češkoj  Republici se proizvode uglavnom drvene, metalne, plišane i tekstilne igračke. Proizvodni asortiman čeških kompanija takođe uključuje igre za razmišljanje, stolne i društvene igre, konstrukcije, slagalice i mozgalice koji stimulišu razvoj djece. Zanimljiv dio proizvodnje igračaka u Češkoj su i igračke od pjene i igračke fokusirane na fizičku aktivnost djece - dječija bicikla, trotinete i tricikle, kao i atrakcije za dječija igrališta. Još jedan segment čeških igračaka predstavlja opremu dečijih odeljenja u bolnicama i vrtićima.

Toys-and-games-2018 (3.1 MB)