Češki izvozni sektori

Veliki izbor proizvođača iz različitih sektora. Češke firme imaju renome pouzdanog partnera i dobavljača kvalitetnih proizvoda, tehnologija i usluga.

Automobilska industrija

Koncentracija automobilske industrije, konkretno proizvodnje i projektovanja u okviru ovog sektora je u Češkoj Republici jedan od najvećih u svijetu. Sa proizvodnjom od 107,5 putničkih vozila na 1000 osoba, Češka Republika održava najveću poziciju među vodećim proizvođačima automobila u pogledu proizvodnje automobila po glavi stanovnika. Kapacitet proizvodnje je takođe među petnaest najvećih svjetskih proizvođača putničkih vozila. U Češkoj Republici je zaposleno više od 150.000 osoba u automobilskoj industriji, koja predstavlja više od 20 % češke proizvodnje i češkog izvoza.

Važna koncentracija u automobilskoj industriji u Češkoj Republici igra ključnu uloge ne samo na evropskom, ali i svjetskom nivou. Bazirana je na stogodišnjoj tradiciji proizvodnje mašina, dobre infrastrukture i kvalifikovane radne snage, značajno doprinosi proizvodnji automobila, istraživanju i razvoju u toj oblasti.  Tokom posjlednjih pet godina ovdje su investitori stvorili više od 10.000 novih radnih mjesta i investirali više od 1,4 milijarde eura u češku automobilsku industriju.

Češka izvozna alijansija:

Vazduhoplovna industrija

Češka Republika ima dugu tradiciju vazduhoplovne industrije, u ovom sektoru uvijek je zauzimala jaku poziciju. Godinama, ova zemlja je izgradila dobar renome zahvaljujući odličnom kvalitetu, pouzdanosti i inovacijama u sektoru. Od osnovne proizvodnje, pa tako sve do finalne montaže aviona i revolucionarnih programa istraživanja i razvoja, vazduhoplovna industrija postigla je važan napredak koji se tek tako ne može zanemariti. U današnje vrijeme većina čeških firmi i institucija sarađuje sa najbitnijim igračima u sektoru na različitim nivoima, te učestvuje u međunarodnim zajedničkim programima ili istraživačkim projektima.

Vazduhoplovna industrija Češke Republike fokusira se na dvije osnovne djelatnosti. Prva je proizvodnja cijelih aviona, radi se o manjim avionima za lokalni i regionalni saobraćaj, laganim borbenim avionima i za trening, sportskim i poljoprivrednim avionima, ultralaganim avionima i jedrilicama. Jedna četvrtina ultralaganih aviona prodatih širom sveta proizvedeno je u Češkoj Republici. Drugi najveći segment vazduhoplovne industrije je proizvodnja sastavnih djelova za veliki saobraćaj, vojnih aviona i helikoptera.

Czech_Aviation (8,2 MB)

Češka izvozna alijansa:

Mašinska industrija

Mašinska industrija je glavni oslonac češke privrede, i njena proizvodna osnova ima više od 1.100 firmi. Te firme uglavnom su aktivne u oblastima mašinske energetike, saobraćajne mašinerije, u proizvodnji mašina za obradu, metalurgiji i izradi metalnih konstrukcija i elemenata. Češke mašinske kompanije isporučuju kompletnu opremu za industriju, tj. turbine, mašine za obradu, klima uređaje, građevinske mašine, poljoprivredne mašine i mašine za preradu hrane. Češka Republika izvozi gotovo 90 % svoje mašinske proizvodnje, pretežno u države EU, ali njena pozicija je ojačana i na azijskim, kao i latinskoameričkim tržištima. Proizvodnja je takođe zabilježila rast, prije svega zahvaljujući novim tehnologijama, kao što su na primjer nanotehnologija, napredna elektronika, automatizovani sistemi i mehatronika.

Češka izvozna alijansa:

Tehnologija zaštite životne sredine

Sektor tehnologije zaštite životne sredine u Češkoj Republici već duže vrijeme je u porastu, tako da ovaj savremeni pristup stvara brojne mogućnosti za češku industriju. U Češkoj Republici je dugi niz firmi koje se bave ovim sektorima i nude interesantna rješenja na međunarodnom nivou. Češke firme su se uključile u sektore ekoloških tehnologija, kao što je izgradnja bio-gas postrojenja. Sektor tehnologija za rad sa vodama obuhvata tretman otpadnih voda uz pomoć 3D nanotehnologije i hidroelektrane. Ovdje isto tako postoje preduzeća koja se bave procesom izrade sastavnih djelova za vjetrenjače, izgradnjom tornjeva turbina na vjetar i u potpunosti automatizovanih kotlova na biomasu i kotlova za sagorijevanje slame. Druga češka firma se bavi mobilnim postrojenjima za tretman vode. Osim toga, na ovaj sektor utiču neke alijanse, na primjer.  Alijansa dobavljača investicionih jedinica (SDIC).

Češka izvozna alijansa:

Medicinska oprema

Izvoz medicinske opreme iz Češke Republike trenutno bilježi značajan rast. Češke firme dobijaju obimne profesionalne ugovore. U tom sektoru postoji značajan udio inovacija i brojne firme ovdje finansiraju svoje sopstveno istraživanje i razvoj u saradnji sa naučnim institucijama i univerzitetima. Kada je riječ o novim tehnologijama, treba pomenuti i češke firme koje se bave proizvodnjom nanovlakana za medicinske svrhe. Pored toga, Češka Republika je značajan proizvođač elektronskih mikroskopa.

Medical-equipment-2018 (2.9 MB)

Češka izvozna alijansa:

Elektronska i elektrotehnička industrija

Češka elektronska i elektrotehnička industrija je više od bilo koje druge oblasti zasnovana na dugoj tradiciji, odličnoj i kvalifikovanoj radnoj snazi. Kompletan sektor predstavlja više od 14 % češke proizvodnje, znači da je to po veličini drugi privredni sektor. Više od 17.000 firmi zapošljava više od 180.000 radnika. Većina proizvodnje iz ovog sektora se izvozi, prije svega u Evropsku uniju. Elektrotehnička industrija se bavi proizvodnjom elektrotehničkih uređaja, kao što su električni motori, generatori, transformatori, električni komutacioni sistem i agregati za prebacivanje, kablovi i izolovana žica). Među dalje grane proizvodnje elektrotehničke industrije se ubrajaju računari i kancelarijska oprema, potrošačka elektronika, hardver i automatizovana elektronika, asortiman medicinske i optičke opreme.

Catalog_Czech_ELECTRONICS (2.4 MB)

Češka izvozna alijansija:

Hemijska i farmaceutska industrija

Hemijska industrija Češke Republike ubraja se u glavne industrijske oblasti u ovoj zemlji. 2014. godine prihodi u ovoj oblasti, u kojoj je zaposleno više od 116.000 osoba, postigli su 22 milijarde eura. Proizvodnja osnovnih hemijskih materija (64 %) i proizvodnja ljekova (17 %) u pogledu prihoda imaju najveći udio. Proizvodi hemijske industrije se isporučuju u druge prateće sektore, npr. u automobilsku, građevinsku, elektronsku, fabrike hrane i tekstilnu industriju itd. Češke firme koje na primjer proizvode đubriva, poliester vlakna, vještačke materijale i neorganske materije, ubrajaju se među najvažnije proizvođače u ovom sektoru.

Češka izvozna alijansa:

  • Czech NBC TEAM (Češki nuklearni, biološki i hemijski tim), orel@oritest.cz

Industrija stakla i keramike

Češka industrija keramike ima izuzetan ugled u svijetu zbog jedinstvene ručne izrade vrhunskog kvaliteta. Industrija stakla i keramike predstavlja oko 150 preduzeća sa više od 22.000 zaposlenih (2014. godina). Prihodi u ovom sektoru 2014. godine postigli su iznos veći od 45 milijardi čeških kruna, od toga je ravno staklo bilo 38 %. Fabrike stakla u Češkoj proizvode 2.000 tona ravnog stakla i četiri miliona flaša, flašica i flakona dnevno. Češki proizvođači ubrajaju se među najznačajnije proizvođače u ovom sektoru. Neka preduzeća proizvode lustere ili npr. čaše za piće, bižuteriju i još mnogo toga.

Czech-glass-and-porcelain (9,5 MB)

Češka izvozna alijansa:

Industrija namještaja

Češka industrija nameštaja ima prednost zato što je njen osnovni materijal sigurno dostupan –  drvna građa, iver ploče, furnir, prizma itd. Kruna ove grane je namještaj od savijenog drveta, takođe dizajnirani elementi, kao što su okovi, šarke i brave. Ovaj sektor posljednjih nekoliko godina doživio je nezamisliv rast, uglavnom zbog izvoza. Metalni namještaj, medicinski namještaj i tapacirani namještaj najveći je dio izvoza. Riječ je o proizvodima visoke dodate vrijednosti. Proizvođači namještaja često sarađuju sa dizajnerima i dizajn studijima. Takođe isporučuju namještaj za kafiće, restorane i hotele širom svijeta. Neke Češke firme specijalizuju se za dizajn tapaciranog namještaja ili za namještaj na otvorenom prostoru.

catalog_Czech_Furniture (3 MB)

Češka izvozna alijansa:

Građevinska industrija

Građevinska industrija je jedan od najvažnijih stubova češke privrede. Predstavlja 7 % proizvodnje ukupne češke privrede i više od 8 % svih zaposlenih lica radi u tom sektoru. Građevinska industrija koristi široki asortiman raznih materijala, proizvoda i tehnologija, kao što su na primjer lepenke, izolacioni materijali, keramičke pločice, krovovi, noseće konstrukcije, građevinska hemija, parketi, prozori, vrata, oprema za sjenčenje, građevinske mašine i brojni drugi. Češke firme iz ovog sektora sa svojim proizvodima konkurišu drugima i na međunarodnom nivou. Češki proizvođači se bave proizvodnjom krovova, građevinskih objekata, stambenih, higijenskih i nisko energetskih modula, profila, letvi, cijevi, vještačkih cijevi, opreme za sjenčenje, keramičkih pločica i proizvodnjom suvog gipsa, mješavine maltera, štuka i mnogo drugog. Ubrajaju se među najvažnije proizvođače u ovom sektoru.

Sektor informacione i komunikacione tehnologije

Informacione tehnologije danas imaju presudan uticaj na privredu i društvo u cjelini. Češka Republika je za investitore u ovom sektoru veoma privlačna i tražena, uglavnom u pogledu razvoja centara i outsourcing IT usluga. Među najvažnije investitore u ovom sektoru ubrajaju se međunarodne firme. Češke firme koje se bave softverom poznate su širom svijeta. Takođe je veoma dobro poznat i češki internet pretraživač seznam.cz. To je jedini pretraživač jedne zemlje koji koristi rimsku abecedu i može da konkuriše Googlu.

Češka izvozna alijansija:

  • Czech ICT Alliance (Češka alijansa informacionih i komunikacionih tehnologija), info@czechict.cz
  • CZECH COMMUNICATION GROUP (Češka komunikaciona grupa), mackova@ttc.cz

Prehrambena industrija

Glavni podsektori prehrambene industrije u Češkoj obuhvataju preradu i konzervaciju mesa i mesnih proizvoda, dalje preradu voća i povrća, proizvodnju mliječnih proizvoda i proizvodnju mlinskih i škrobnih proizvoda. U oblasti pića glavni sektori su proizvodnja piva, mineralne vode, bezalkoholnih pića, destilata i vinogradarstvo.

Food Industry

Industrijski dizajn

Češka Republika ima mnogo talentovanih dizajnera koji svoj uspeh slave u zemlji i inostranstvu, kao što je Jiří Pelcl, Rony Plesl, Jan Kaplický i Bořek Šípek. Konstantno sve više preduzeća pokušava da ojača svoju konkurentnost kroz dizajn i sarađuje sa dizajnerima da bi stekli novi pogled inspiracije na trenutnu i nedavnu proizvodnju. Dok je u prošlosti dizajn bio povezan sa industrijom mode i luksuznom robom, trenutno postaje sve važniji u svim granama industrije, uključujući mašineriju. Brojne češke firme, ne samo velike, uključile su saradnju sa dizajnerom u svojim aktivnostima i marketinške strategije, tako da svoja dostignuća slave u oblasti dizajna enterijera. Zahvaljujući dizajnu širom svijeta imaju uspjeh i proizvođači gradske mobilne opreme ili bolničkih kreveta. Kvalitet češkog industrijskog dizajna potvrđuje i nagrada Red Dot Award dizajnera Martina Tvarůžka, koji je dizajnirao mašinu za proizvodnju Škoda Machine Tool.

Muzički instrumenti i tehnika

Proizvodnja muzičkih instrumenata ima u Češkoj Republici veoma dugu tradiciju – na primjer proizvodnja gudačkih i duvačkih instrumenata seže još do početka 17. vijeka. Češki muzički instrumenti su u inostranstvu dobro poznati po svom kvalitetu i većina proizvođača izvozi svoje proizvode po cijelom svijetu. U Češkoj Republici  se proizvode instrumenti duvački, mesingani, udarajke i žičani. Svjetski poznati su takođe češki klaviri i pianina. Takođe jedan od najvećih proizvođača orgulja sa pištaljkama na svijetu nalazi se u Češkoj Republici. U asortimanu proizvoda postoje i harmonike, usne harmonike i činile. Za proizvodnju muzičkih instrumenata upotrebljavaju se najkvalitetniji materijali i proizvođači često sarađuju sa vrhunskim češkim i svjetskim igračima. Kvalitet potiče od kvalitetne zanatske izrade, koja se često kombinuje sa primjenom najmodernijih tehnologija. Druge firme se u ovom sektoru bave proizvodnjom futrola za muzičke instrumente, proizvodnjom žica, trzalica, pokretnih podijuma, pokretnih pozornica, gramofona, zvučnika itd. U Češkoj Republici se takođe nalazi sjedište najvećeg proizvođača gramofonskih ploča na svijetu. Toliko su poznati da su u Češkoj naručivali proizvodnju ploča najveće zvijezde pop muzike – Rolling Stones, U2, Elton Džon i drugi.

Czech-Musical-Instruments (2.7 MB)

Češka je nano

Češka spada u kolijevke moderne nanotehnologije. Trenutno je Češka Republika svjetski lider u istraživanju, razvoju i industrijskoj proizvodnji nano vlakana.  Dinamičan rast ove grane, zajedno sa vrhunskim rezultatima na polju istraživanju i biznisa,  odnosi se na revolucionarni patent mašine za proizvodnju nano vlakana. Češka od tada na polju nanotehnologija neprekidno vrši inovacije i stvara dalje generacije struktura nano vlakana. Iza uspjeha se krije istraživanje na visokom nivou, njegova povezanost sa biznisom i brza primjena inovacija. U Češkoj Republici postoji veliki broj vodećih i naučno-istraživačkih centara koji sarađuju u oblasti nanotehnologije sa komercijalnim kompanijama. Oni pružaju kompletnu uslugu od konsultovanja do rješavanja specifičnih istraživačkih zadataka. Broj subjekata, koji se u Češkoj Republici bavi istraživanjem, razvojem nanotehnologije i proizvodnjom specifičnih nano aplikacija, utrostručio se tokom posljednjih 7 godina.

Czech_Nanotechnology (2.5 MB)

Igračke

Češka proizvodnja igračaka nadovezuje se na tradiciju, kada je Čehoslovačka bila jedna od velesila igračaka. U Češkoj republici trenutno postoji oko 250 proizvođača igračaka – prevashodno porodični biznisi, mala i srednja preduzeća, ali i transnacionalne kompanije. Većina proizvodnje se izvozi po cijelom svijetu a najeveće interesovanje po riječima proizvođača postoji za takozvane retro igračke, metalne autiće, modele i igračke na naduvavanje. Interesovanje postoji takođe i za klasične igračke odnosno za magnetne table i montažne sklopove, koji pomažu u razvijanju dječijih kognitivnih i intelektualnih sposobnosti. U Češkoj  Republici se proizvode uglavnom drvene, metalne, plišane i tekstilne igračke. Proizvodni asortiman čeških kompanija takođe uključuje igre za razmišljanje, stolne i društvene igre, konstrukcije, slagalice i mozgalice koji stimulišu razvoj djece. Zanimljiv dio proizvodnje igračaka u Češkoj su i igračke od pjene i igračke fokusirane na fizičku aktivnost djece - dječija bicikla, trotinete i tricikle, kao i atrakcije za dječija igrališta. Još jedan segment čeških igračaka predstavlja opremu dečijih odeljenja u bolnicama i vrtićima.

Toys-and-games-2018 (3.1 MB)

Cookies