Liên hệ

Trung tâm dịch vụ khách hàng

+420 224 907 576

 

Văn phòng chính

Cơ quan Xúc tiến Thương mại Séc / CzechTrade
Dittrichova 21, 128 01 Prague 2
Cộng hòa Séc

GPS Loc: 50°4`31.769"N, 14°24`55.811"E