THĂM HỎI KINH DOANH

Hãy chỉ rõ yêu cầu sản phẩm/dịch vụ, định nghĩa yêu cầu kỹ thuật đối với nhà cung cấp tiềm năng, và chúng tôi sẽ tổ chức họp trực tiếp, sau đó là thăm hỏi kinh doanh với công ty tại Cộng hòa Séc.

NGÀY MUA HÀNG
Các sự kiện được tổ chức theo yêu cầu của quý vị.

Dịch vụ tiết kiệm thời gian cho quý vị:

  • Hiểu chính xác về các nhà sản xuất tại Séc và sản lượng tiềm tàng của họ;
  • Tầm soát thị trường theo yêu cầu - chúng tôi xác định các nhà cung cấp tiềm năng theo yêu cầu của quý vị;
  • Danh sách rút gọn các nhà cung cấp - sau khi xem xét từng hồ sơ của các ứng viên, chúng tôi sẽ chọn ra những công ty mà quý vị muốn gặp;
  • Gói dịch vụ đầy đủ - từ cung cấp phòng họp cho tới hỗ trợ quý vị đi đến địa điểm của các công ty, chúng tôi sẽ đảm nhận toàn bộ;
  • Hỗ trợ đặc biệt - đưa đón sân bay và trợ giúp đặt phòng khách sạn cũng như cung cấp giải trí trong sự kiện;
  • Các bản mẫu sẽ được gửi tới công ty của quý vị.

Cookies