Trên khắp thế giới

CzechTrade hoạt động tại 50 quốc gia ở năm châu lục. Giá trị gia tăng lớn nhất khi hợp tác với CzechTrade là chuyên môn và kinh nghiệm dày dạn của các đại diện ở nước ngoài. Điều này giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và tối thiểu hóa rủi ro liên quan tới thương mại quốc tế, những điều này đã được chứng minh trong thực tế.

Cookies