Các dịch vụ

CzechTrade mang tới các dịch vụ miễn phí và bảo mật nhằm giúp công ty của quý vị tìm ra các nhà cung cấp chất lượng cao tại Séc. CzechTrade cung cấp sự đa dạng về hỗ trợ doanh nghiệp và dịch vụ mạng lưới kết nối bao gồm:

  • Giới thiệu với các nhà cung cấp chất lượng cao tại Séc;
  • Trợ giúp thuê ngoài tại địa phương;
  • Tổ chức các chuyến thăm và họp bàn của người mua với các công ty Séc;
  • Tham gia hội chợ thương mại ở nước ngoài;
  • Thông tin về kinh doanh tại Cộng hòa Séc.
Tìm kiếm đối tác kinh doanh tại Séc
Tìm kiếm đối tác kinh doanh tại Séc
Nếu quý vị đang tìm kiếm đối tác để trợ giúp được quý vị về sản xuất, quý vị có thể tiếp xúc với nhóm chuyên gia của chúng tôi theo yêu cầu đặc biệt. CzechTrade sẽ hân hạnh giúp đỡ quý vị liên hệ với các công ty Séc có liên quan.
THĂM HỎI KINH DOANH
THĂM HỎI KINH DOANH
Hãy chỉ rõ yêu cầu sản phẩm/dịch vụ, định nghĩa yêu cầu kỹ thuật đối với nhà cung cấp tiềm năng, và chúng tôi sẽ tổ chức họp trực tiếp, sau đó là thăm hỏi kinh doanh với công ty tại Cộng hòa Séc.
Sự kiện
Sự kiện
Gặp gỡ đối tác kinh doanh tại sự kiện trong Mạng lưới nghề nghiệp, Trình diễn Thương mại, Môi giới thương mại theo yêu cầu hoặc sự kiện khác.
Danh sách các Doanh nghiệp xuất khẩu của CH Séc
Danh sách các Doanh nghiệp xuất khẩu của CH Séc
Dữ liệu chính thức về các công ty xuất khẩu từ Cộng hòa Séc. Đây là cơ hội để bạn dễ dàng kết nối với các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ từ CH Séc.

Cookies