Chính phủ tập trung ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế

Được phát hành: 05/01/2024 Các nước liên quan:  Việt Nam Việt Nam

Năm 2024, Chính phủ xác định chủ đề điều hành năm 2024 là "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững", trong đó: tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quyết liệt sắp xếp đơn vị hành chính, khẩn trương hoàn thành vị trí việc làm, triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách tiền lương;…

Kỷ cương trách nhiệm, chủ động sáng tạo, hiệu quả

Sáng 5/1, tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày báo cáo kết quả năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 cho biết, năm 2024 dự báo tình hình có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Quán triệt Kết luận số 64 của Trung ương, Kết luận số 65 của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ xác định chủ đề điều hành năm 2024 là "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững" và tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Trong đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ nhiệm vụ đầu tiên là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (6 - 6,5%), giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát (4 - 4,5%), bảo đảm các cân đối lớn; giữ ổn định giá trị đồng Việt Nam; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, các chỉ tiêu an toàn nợ công trong giới hạn cho phép, cắt giảm chi thường xuyên 5%.

Chính phủ xác định tập trung vào 3 động lực tăng trưởng; làm mới các động lực tăng trưởng cũ và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới. Thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại với UAE, khu vực Mỹ La-tinh, tiếp tục mở rộng xuất khẩu vào khu vực châu Phi, thị trường Halal; phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng ít nhất 6% so với năm 2023; quyết liệt sắp xếp đơn vị hành chính, khẩn trương hoàn thành vị trí việc làm, triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách tiền lương.

Đồng thời, thực hiện quyết liệt, hiệu quả 3 đột phá chiến lược; bảo đảm tiến độ, chất lượng, trình ban hành các dự án luật, nhất là Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Triển khai hiệu quả cải cách tiền lương từ 1/7/2024


Năm 2024 cũng sẽ tập trung khẩn trương hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách chính sách tiền lương, theo Nghị quyết số 27 của Trung ương, từ ngày 1/7/2024; quyết liệt thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Về hạ tầng, nhiệm vụ đề ra là đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025. Trong năm 2024, hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên; nâng cấp các tuyến luồng hàng hải vào cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng Nam Nghi Sơn; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; khởi công một số dự án đường bộ cao tốc.

Trong lĩnh vực năng lượng, nghiên cứu, đề xuất ban hành một số chủ trương, cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển điện lực, năng lượng tái tạo; triển khai kịp thời, hiệu quả Quy hoạch điện VIII, kiên quyết không để thiếu điện, xăng dầu.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế mới, thương mại điện tử, thương mại biên giới.

Phục hồi, phát triển mạnh các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất chíp bán dẫn; thúc đẩy phát triển, hội nhập thị trường tín chỉ các-bon; tích cực triển khai Đề án trồng 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh và huy động, sử dụng hiệu quả khoản vay 2,5 tỷ USD vốn vay ưu đãi, vốn ODA cho phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long.

tổng hợp bởi nhân viên Czechtrade HCMC

Cookies